Psihologia Muncii și Organizațională

Legislația actuala impune efectuarea unui control medical si o verificare a aptitudinilor psiho-profesionale, la angajare, periodic, reluarea/ schimbarea activității angajatului.

1.
Examinare psihologica la angajare, prin care se evidențiază daca candidatul are abilitățile si aptitudinile necesare pentru a îndeplini cerințele postului pe care urmează sa îl ocupe. Pentru următoarele meserii si profesii, evaluarea psihologica este obligatorie: - personal cu funcție de decizie - personal cu funcție de conducere, - cadre didactice, - personal sanitar, personal educativ - lucrul la înălțime, - lucrul in condiții de zgomot, - lucrul in condiții de izolare, - lucrul in tura de noapte, - munca in câmpuri electrice si electromagnetice, - manipulare de substanțe toxice si stupefiante, - munca in mediu subteran, - cetățeni străini care lucrează pe teritoriul României, - angajații care conduc autovehicule de serviciu sau personale in interesul firmei si-n timpul orelor de serviciu sau se deplasează cu acestea intre locul de munca si domiciliu.
2.
Examinare psihologica periodica oferă posibilitatea cunoașterii modului in care abilitățile si aptitudinile evaluate la angajare, evoluează din punct de vedere al intereselor si aspirațiilor angajatului, oferind un bun indicator asupra calității muncii.
3.
Examinare psihologica la schimbarea funcției face parte din selecția profesionala, urmata procesului de recrutare, pentru a verifica posibilitățile angajatului de a desfășura o munca cu randament ridicat.
4.
Examinare psihologica pentru promovarea profesionala. In urma unei asemenea evaluări, managerul are posibilitatea sa obțină informațiile necesare in luarea hotărârii de a-si supune subalternul la un salt profesional sau nu.
5.
Examinare psihologica la reluarea activității, acesta realizându-se după un concediu medical prelungit sau după unul de maternitate/paternitate. Activitatea constă în: administrarea de teste individual, fiecărei persoane angajate, redactarea de raport individual şi de raport colectiv pentru compania contractantă şi eliberarea unui aviz psihologic cu înregistrarea apt/inapt psihologic pentru funcţia testată.

În cadrul aceluiași domeniu psihologic, ofer servicii de

A. Recrutare şi selecţie de personal pentru personal de execuţie şi manageri
B. Consultanţă şi diagnoză organizaţională
PROGRAMĂRI ONLINE
Română
Programări online