Psihologia Transporturilor

Legislația actuală impune efectuarea unui control medical si o verificare a aptitudinilor psiho-profesionale, la angajare, periodic, reluarea/ schimbarea activității angajatului, pentru stabilirea stadiului de maturitate psihică și a existenței/inexistenței capacităților aptitudinal-atitudinale necesare integrării în funcțiile cu atribuții în domeniul transporturilor.

Activitatea constă în: administrarea de teste individual, fiecărei persoane angajate, redactarea de raport individual pentru compania contractantă și eliberarea unui aviz psihologic din care să rezulte calitatea de apt sau inapt pentru funcția examinată.

PROGRAMĂRI ONLINE
Română
Programări online